Ko čini internet radnike srbije?

Udruženje „Internet radnici Srbije“ okuplja radnike koji, bez obzira na vrstu posla, obavljaju plaćeni rad ili pružanje usluga preko interneta. 

Radimo za strane poslodavce, a zbog toga što zarađeni novac trošimo u svojoj zemlji, mi smo jedna komponenta razvoja domaće ekonomije. Naše kolege su dizajneri, programeri, prevodioci, predavači, istraživači, administrativni radnici, rukotvorci…

Zbog nevidljivog radnog statusa, internet radnici nemaju radna prava!

  • Ugovor o radu, stalne prihode i sigurnost zaposlenja.
  • Nikakvu sigurnost u slučaju da ne budemo isplaćeni za obavljeni posao, nemamo minimalnu zagarantovanu zaradu.
  • Nikakvu zaštitu u slučaju otkaza ili mobinga.
  • Nikakva prava na socijalnu zaštitu. Nemamo pravo na plaćen odmor, bolovanje, trudničko i porodiljsko odsustvo.
  • Pravo na sindikalno organizovanje.
  • Pravo na bankarske kredite i čekove.
  • Ne postoje nikakve stimulativne mere države koje bi pomogle da se rad na internetu uvede u legalne tokove.
  • Sami nalazimo svoje poslove, rad obavljamo bez ikakve pomoći države, svoju opremu plaćamo sami, sami plaćamo licence, obuke i kurseve.

Kakva je naša trenutna situacija?

Na mesečnom nivou, na 50% normiranih troškova dodaje se neoporezivi deo od 32.000 RSD da bi se dobila poreska osnovica na koju se primenjuje stopa oporezivanja od 55.8% (20% za porez, 25,5% za PIO i socijalno osiguranje i 10,3% za zdravstveno osiguranje)

Vlada je obećala retroaktivno upisivanje staža po isteku desetogodišnjeg reprograma, ali samo ako smo, po osnovu doprinosa za PIO, uplatili dovoljno (7.500 RSD je minimum za jedan mesec) da bi nam staž zaista bio upisan. 

Ovaj predlog važi samo za period unazad, a za ubuduće, od 1.1. 2022. postoji samo neoporezivi deo od 18.000 RSD mesečno, a na celokupan iznos preko te sume primenjivaće se stopa oporezivanja od 55.8%