fbpx

Izveštaj sa drugog sastanka Radne grupe za pripremu predloga koji će regulisati status frilensera u Srbiji

Drugi sastanak Radne grupe za izradu zakona koji će se ticati položaja frilensera u Srbiji održan je 16. novembra 2021. godine u 14 časova. Koordinator Radne grupe je bila Sandra Grujičić, pomoćnik ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Tačke dnevnog reda su bile: 

  • Terminologija
  • Koji oblici rada postoje
  • Broj digitalnih radnika u Srbiji
  • Regulativa u EU
  • Status frilensera u drugim zemljama

 

Prolazilo se kroz materijale koji su dostavljeni ministarstvu za rad od članova radne grupe za regulisanje statusa frilensera i u svrhu izdvajanja rešenja koja su od pomoći za dalji rad Radne grupe, a odnosili su se na tačke dnevnog reda.  

Uzimajući u obzir da se udruženje IRS priključilo radnoj grupi od ovog sastanka, potrebno je da dostavimo naše analize, saznanja i rezultate anketa koje smo sprovodili u prethodnom periodu i da podelimo sa radnom grupom informacije koje smo prikupili, kao i definiciju termina frilenser. 

Za naredni sastanak, koji je planiran 26. novembra 2021. godine u 10h, a na predlog zamenika ministra finansija, planirana je diskusija o trenutno postojećim pravnim okvirima i koji su pozitivni ili negativni uticaji tih regulativa na frilensere. 

Naglašavamo da cilj Radne grupe nije još uvek jasno definisan – da li će se kretati u pravcu donošenja novog zakona koji će regulisati pravni status frilensera ili će se ići u smeru dopune postojećih zakona. Ovo je pitanje koje očekujemo da se razjasni na narednim sastancima i ostavljeno je na članovima Radne grupe da zajedno dođu do zaključka. Trenutno se razmenjuju ideje i podaci koje su prikupljeni od strane članova Radne grupe sa ciljem da se isti centralizuju i objedine, i da se na osnovu toga odluče dalji koraci.

Bitno je da se napomene da rad Radne grupe ne utiče na trenutne kontrole koje sprovodi poreska uprava. Za informisanje oko trenutnog stanja o radu PU ćemo se dalje obraćati dopisima nadležnim institucijama koje se bave sprovođenjem ovih kontrola, kao što su poreska uprava i ministarstvo finansija. 

Ukoliko imate ideje, predloge i informacije koje bi bile korisne, javite nam da bismo ih uvrstili u materijale koje ćemo narednih dana podeliti sa ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

 

Borba bez podela je pobeda za svakoga!