fbpx

Izmena zakona u Kini i novi – stari problemi za internet radnike

Zbog čega izmene Zakona o porezu na dohodak građana nisu rešenje za internet radnike? Zbog čega predlog Vlade za period od 1. januara 2022. godine ne uvažava kompleksnost uslova rada na internetu i nameće nerealno poresko opterećenje? Zašto je reprogram navodnog duga u trajanju od deset godina nenaplativ iz pozicije prosečnog frilensera?

 

Ako uzmemo u obzir da internet radnici svoj posao obavljaju u ekstremno nepredvidivim uslovima na dinamičnim tržištima sa  globalnom konkurencijom, nije teško zaključiti da zbog odsustva bilo kakve socijalne, ekonomske i psihološke sigurnosti našeg posla, vodimo svakodnevnu egzistencijalnu borbu.

 

Upravo ovakvu situaciju iliustruje odluka o izmeni zakona kineskih vlasti kojom se, u oblasti edukacije, zabranjuje zapošljavanje stranaca izvan Kine. Ova vest dovela je u pitanje egzistenciju naših kolega, predavača engleskog jezika, preko noći. Posledica ovakve odluke će biti, čak i pod uslovom da neke škole nastave sa radom, globalno smanjenje cene rada predavača engleskog jezika, budući da su mnoge škole u SAD-u, Kanadi i Velikoj Britaniji prestale sa radom, zbog čega je dramatično smanjen broj predavača kojima je engleski jezik maternji, a prema kojima se određuje maksimalna visina cene časa.

 

Ovakvi događaji koji bez najave i preko noći mogu promeniti način ili visinu prihodovanja internet radnika sasvim su uobičajni za ovakav vid poslovanja. Tako je prošle godine na mikrostok tržistu, najveća digitalna platforma za ilustracije i fotografije, Shutterstock, odlučila da, zbog krize izazvane pandemijom virusa korona, izmeni način svog poslovanja i da svim angažovanim internet radnicima umanji visinu naknada tri puta. Ova odluka dramatično je pogodila sve grafičke dizajnere, fotografe i videografe koji su prihodovali preko ove platforme. Situacija bi mogla postati još teža ili potpuno neisplativa ukoliko bi se i druge agencije ovog tipa odlučile na sličnu “optimizaciju” svog poslovanja.

 

Osim sa nesigurnim prihodima i neizvesnim zaposlenjem, internet radnici su svakodnevno suočeni i sa odsustvom bilo kakve zaštite iz radnog odnosa. Zbog specifične situacije u kojoj se nalaze, iluzorno je očekivati da će moći da preuzmu obavezu izmirivanja desetogodišnjeg reprograma navodnog duga, uz istovremeno izmirivanje tekućih poreskih obaveza.

 

Oblici radnog angažmana internet radnika prevazilaze okvire domaćeg zakonodavstava. Zbog toga Zakon o fleksibilnim oblicima rada mora biti prilagođen atipičnom zaposlenju kakvo ostvaruju internet radnici, kao što se moraju izbeći greške u klasifikaciji internet radnika u pogledu zapošljavanja, kao što bi bilo registrovanje frilensera kao preduzetnika. Frilenseri nisu, za razliku od preduzetnika, samostalni u obavljanju svog rada, zbog toga što rad koji obavljamo zavisi od različitih, najčešće nepredvidivih okolosti, koje se tiču rada posredstvom digitalne platforme ili drugih posrednika.

 

Pozivamo sve kolege da ostanemo zajedno u zajedničkoj borbi! Ova borba nije izbor! Ova borba se zove život!