fbpx

Frilenseri sa pravosnažnim rešenjima – zaboravljeni u borbi za prava internet radnika

Gramziva i predatorska država, poreski organi koji rade “po zakonu”, udruženja internet radnika koja izdaju zajedničku borbu su Bermudski trougao za frilensere. A šta će se desiti sa vama ako ste jedan od nekolicine frilensera sa pravosnažnim sudskim rešenjem, ako ste jedan od zaboravljenih u borbi za prava internet radnika?

Grupa od desetak, sasvim slučajno targetiranih frilensera, koji su dobili pozive za postupak poreske kontrole u junu 2020. godine, nepravedno je osuđena da vodi pravnu bitku pod gotovo nemogućim uslovima. Prema pravosnažnim rešenjima koja su dobili u novembru 2020. godine, oni su u obavezi da izmire navodni poreski dug od 2015. godine do danas pod neprihvatljivo nepovoljnim uslovima. Uz priznanje 20% normiranih troškova, bez minimalnog neoporezivog iznosa, bez mogućnosti reprograma duga i sa obračunatom kamatom, bez mogućnosti upisa radnog staža iako su u obavezi plaćanja doprinosa, bez mogućnosti da koriste zdravstveno osiguranje unazad za dati period. Njihovo zaduženje kreće se rasponu od 60 – 80% ukupnih prihoda koje su ostvarili u periodu od 2015. godine do danas.

Pravna borba pojedinca je dug, težak, skup, psihički mukotrpan i bolan proces, koji podnosi izolovan pojedinac – frilenser, smanjenog radnog kapaciteta i fokusa, koji je prethodno već kalkulisao sa promenljivim i neizvesnim uslovima rada na internetu, koje je zatim pandemija virusa korona dodatno otežala, a nekima i potpuno onemogućila poslovanje. Ove naše kolege nose teret sami, a nije moralo tako.

Udruženja internet radnika su dogovorom sa Vladom dala legitimitet apsolutnom apsurdu poreskog tretmana internet radnika. Tako smo došli u situaciju da se isti zakon primenjuje drugačije na frilensere sa pravosnažnim rešenjima, drugačije na grupu frilensera (ne samo Ustavom zaštićenu kategoriju) koja je amnestirana od navodnih dugova, drugačije na one frilensere kojima su ostala navodna dugovanja i kojima tek predstoji pravna borba i agonija sa kojom su suočeni frilenseri sa pravosnažnim rešenjima. Da situacija bude još neverovatnija, od 1. januara 2022. godine, internet radnici će biti prepoznati kao neka četvrta kategorija poreskih obveznika na koju će se primenjivati novi poreski tretman, a kojim će najviše biti pogođeni upravo oni sa nižim prihodima, koji su u ovom trenutku “amnestirani”.

Nemamo pravo na sindikalno organizovanje, ali imamo novo udruženje. Mi, koji smo za kratko vreme postali zajednica, moramo da nastavimo svoju borbu. Naša borba mora biti pobeda, ako želimo da radimo kao frilenseri, da imamo mogućnost dopunskog posla, opciju da studiramo i radimo, da pomažemo članovima svojih porodica.