fbpx

Ko su Internet radnici Srbije 

Ko su Internet radnici Srbije 

Udruženje „Internet radnici Srbije” informiše javnost i zastupa interese svih internet radnika, bez obzira na vrstu rada ili usluga koje pružaju na internetu. 

 

Udruženje je nastalo zbog potrebe da se napravi sistem dugoročnog planiranja i model trajnog i funkcionalnog rešenja za status radnika na internetu, kao i zbog obaveze da se odgovori na sramno rešenje Vlade o načinu oporezivanja frilensera za navodni poreski dug u periodu od 2015. godine do danas.

 

Mi smo odlučili da nastavimo borbu protiv usvojenih amandmana na Zakon o porezu na dohodak građana, zato što naš cilj nisu rešenja koja se mogu primeniti selektivno, koja znače priznanje odgovornosti i krivice za utaju poreza i koja ne nude nikakav ozbiljan i sistemski tretman našeg budućeg statusa. 

 

Udruženje je nastalo sa željom da se omogući aktivna komunikacija i međusobno osnaživanje internet radnika, kao i edukacija kroz školice i praktične kurseve. Naš zadatak je da stvorimo uslove za javnu debatu o našem pravnom statusu i da pozovemo sindikate, udruženja građana, strukovna udruženja i zainteresovane pojedince da se aktivno uključe.

 

IRS će ubuduće ukazivati na postojeće standarde i dobru uporednopravnu praksu koja bi mogla da doprnese pravednom regulisanju našeg statusa, zato što naša borba nije samo pravna, i zato što je rešavanje poreskog statusa internet radnika pre svega ideološko i vrednosno pitanje jer govori o odnosu naše države prema svojim građanima.