Udruženje “Internet radnici Srbije” je nastalo kao odgovor na lošu zakonsku regulativu zbog koje je internet radnicima nametnuto plaćanje navodnih poreskih dugovanja unazad, zbog kategorizacije internet radnika po visini prihoda, kao i zbog odsustva budućeg sistemskog rešenja za naš status.

naši budući koraci su i tvoji koraci!

1

Obustava naplate poreza i doprinosa od 2015. godine

2

Pravedno i održivo rešenje našeg budućeg pravnog i poreskog statusa 

 

3

Edukacija i karijerno osposobljavanje članova kroz škole i praktične kurseve

 

4

Planiranje budućnosti kroz kreiranje platforme za buduću saradnju

 

 

Česta pitanja i odgovori

1. Ko može da bude član udruženja?

Član udruženja može biti svako lice koje prihvata Statut i ciljeve udruženja, i podnese prijavu za učlanjenje.

2. Da li je moj identitet potpuno zaštićen pristupanjem udruženju?

Vaš identitet je potpuno zaštićen. Svi Vaši podaci biće obrađivani i čuvani u skladu sa Zakonom o zastiti podataka o ličnosti.

3. Koliki je vremenski period važenja moje članarine?

Članarina je polugodišnja i za navedeni vremenski period iznosi 2500 RSD. Nakon isteka vremena važenja, potrebno je obnoviti članarinu ukoliko i dalje želite da ostanete deo udruženja i učestvujete u njegovom radu. Članarine su osnov našeg nezavisnog delovanja.

4. Primio/la sam poziv iz Poreske uprave. Šta mogu da očekujem?

Ukoliko ste dobili poziv iz Poreske uprave potrebno je da se u navedenom roku obratite nadležnom poreskom inspektoru i dostavite potrebne informacije o svom poslovanju. To možete učiniti samostalno ili uz konsultaciju/prisustvo advokata. Ukoliko niste u mogućnosti da se pozivu iz PU odazovete u navedenom roku, možete zatražiti odlaganje odlaska i naknadno dostavljanje informacija o svom poslovanju ili to možete učiniti onlajn ukoliko postoji saglasnost poreskog inspektora. Ukoliko imate još nedoumica, molimo Vas, da kontaktirate udruženje da biste dobili dodatne informacije ili pravni savet.

5. Kako mogu da doprinesem radu udruženja?

Možete se uključiti u rad naših radnih grupa i timova, i na taj način sudelovati u kreiranju sadržaja koji predstavljaju rad udruženja, možete uzeti aktivno učešće u akcijama i kampanjama koje udruženje realizuje, kao što možete pomoći donacijama udruženju čime obezbeđujete našu samostalnost i nezavisnost.

6. Dobio/la sam rešenje iz Poreske uprave. Koje korake treba da preduzmem?

Ukoliko ste dobili rešenje iz Poreske uprave kontaktirajte svog advokata ili se obratite udruženju da biste dobili dodatne informacije ili pravni savet.

7. Da li je rad udruženja transparentan?

Rad udruženja je potpuno transparentan za sve članove. Članovi udruženja mogu neposredno sudelovati u radu radnih grupa i timova, a obavezni sastanci i izveštaji o radu udruženja pred Skupštinom udruženja imaju za cilj da sve naše članove obaveste i informišu o svemu što je realizovano u prethodnom periodu. Osim toga, udruženje ima obavezu predstavljanja redovnih finansijskih izveštaja koji će biti dostupni na uvid svim članovima.

8. Na koji način udruženje donosi odluke o svojim akcijama?

Rad udruženja regulisan je Statutom udruženja, a sve najvažnije odluke donosi Skupština udruženja koju čine svi članovi.

postani član!
Priključi se kolegama u borbi za bolji položaj radnika na internetu!
Vreme je da ti odlučuješ o svojoj budućnosti!